Follow us

सहकार

सातारा जिल्हयातील शेतक-यांचे ऊस उत्पादन वाढीसाठी सातारा जिल्हा बँक व म.फु. कृषि विद्यापीठ संयुक्तपणे राबवित असलेला प्रकल्प राज्यालाच नव्हे तर देशाला दिशादर्शक  कुलगुरू कर्नल डॉ. पी. जी. पाटील

सातारा जिल्ह्यातील 6.5 लक्ष सभासद असलेल्या विविध कार्यकारी विकास सेवा सोसायटीच्या पारदर्शी कारभारासाठी CCTV बसवणेची श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांची मागणी शासन प्रशासनाकडून मान्य